Algemene Voorwaarden

Hespen Meli

  • De toegepaste prijsverhogingen stroken met Ministerieel besluit.
  • Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting.
  • Bij niet betaling op de vervaldag zal een interest van 12% aangerekend worden.
  • Bij gerechterlijke invordering wordt het factuurbedrag verhoogd worden met 20%, met een minimum van 500 €.
  • Alleen de rechtbank van Mechelen is bevoegd in geval van betwisting.